اختار الالوان

 • اختار مودك


شاطر
اذهب الى الأسفل
avatar
المدير العام
 •  
 • عدد المساهمات : 132
  نقاط : 269
  السٌّمعَة : 1
  تاريخ التسجيل : 30/01/2015
  العمر : 28
  معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضوhttp://technology.sudanforums.net

  [JAVASCRIPT] Envoyer un forum de test de données

  في الجمعة يوليو 27, 2018 8:04 pm
  uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui


  avatar
  المدير العام
 •  
 • عدد المساهمات : 132
  نقاط : 269
  السٌّمعَة : 1
  تاريخ التسجيل : 30/01/2015
  العمر : 28
  معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضوhttp://technology.sudanforums.net

  [تصميم] مرحبا

  في السبت يوليو 28, 2018 8:32 am
  [list=linenums]
  [*]/*
  [*]* -- Code Highlight Select --
  [*]* Version: 1.0 EN (2018-03-15)
  [*]* Author: Wecoc
  [*]* Description: New BBCode to insert codes by lang
  [*]* Info: https://github.com/google/code-prettify
  [*]*/
   
  [*]$(function() {
   
  [*]  /*--------------------- CONFIGURATION ---------------------*/
   
  [*]  // Define your version.
  [*]  // 0: phpBB2, 1: phpBB3, 2: punBB, 3: Invision, 4: modernBB
  [*]  var version = 1,
   
  [*]  // Set the skin for your printed code, these are the available skins:
  [*]  //       default, desert, sunburst, sons-of-obsidian, doxy
  [*]  // Or you can make your custom skin using CSS.
  [*]  // For more info: https://rawgit.com/google/code-prettify/master/styles/index.html
   
  [*]  skin = "default",
   
  [*]  // Display line numbers
  [*]  linenums = true,
   
  [*]  // Display all line numbers, or only 5, 10, 15...
  [*]  linenums_all = true,
   
  [*]  // Set here the texts to be displayed
  [*]  lang = {
  [*]    code:    "Code",
  [*]    line:    "Start line (optional)",
  [*]    insert:    "insert",
  [*]    tooltip:    "Pretty Code"
  [*]  },
   
  [*]  /* Here you define the languages you want to be selected in your forum,
  [*]  I setted all by default, just delete the ones you don't need.
  [*]  The first column is the hljs value (please don't change), the second is the
  [*]  name it will be displayed in the forum (you can change it if you want) */
  [*]  languages = {
  [*]    "apollo":   "Apollo",
  [*]    "bsh":    "Bash",
  [*]    "basic":   "Basic",
  [*]    "c":    "C",
  [*]    "cc":    "CC",
  [*]    "clj":   "Clojure",
  [*]    "cpp":    "CPP",
  [*]    "cs":    "CS",
  [*]    "csh":   "CSH",
  [*]    "css":    "CSS",
  [*]    "cv":   "CV",
  [*]    "cyc":   "CYC",
  [*]    "dart":   "Dart",
  [*]    "erlang":   "Erlang",
  [*]    "go":   "Go",
  [*]    "hs":   "Haskell",
  [*]    "htm":   "HTM",
  [*]    "html":   "HTML",
  [*]    "java":   "Java",
  [*]    "js":   "JavaScript",
  [*]    "tex":   "LaTeX",
  [*]    "lasso":   "Lasso",
  [*]    "llvm":   "LLVM",
  [*]    "logtalk":   "Logtalk",
  [*]    "lua":   "Lua",
  [*]    "m":   "Makefile",
  [*]    "matlab":   "MATLAB",
  [*]    "mumps":   "Mumps",
  [*]    "mxml":   "MXML",
  [*]    "n":   "Nemerle",
  [*]    "pascal":   "Pascal",
  [*]    "perl":   "Perl",
  [*]    "pl":   "PL",
  [*]    "pm":   "PM",
  [*]    "py":   "Python",
  [*]    "r":   "R",
  [*]    "rd":   "RD",
  [*]    "rb":   "Ruby",
  [*]    "rust":   "Rust",
  [*]    "scala":   "Scala",
  [*]    "lisp":   "Scheme",
  [*]    "sh":   "SH",
  [*]    "ml":   "SML",
  [*]    "sql":   "SQL",
  [*]    "swift":   "Swift",
  [*]    "tcl":   "TCL",
  [*]    "vb":   "Visual Basic",
  [*]    "vhdl":   "VHDL",
  [*]    "wiki":   "Wiki",
  [*]    "xhtml":   "XHTML",
  [*]    "xml":   "XML",
  [*]    "xq":   "XQ",
  [*]    "xsl":   "XSL",
  [*]    "yaml":   "YAML"
  [*]  };
   
  [*]  /*------------------ END OF CONFIGURATION ------------------*/
   
  [*]  // Load the Prettify script
  [*]  if (skin == "default" || skin == "") {
  [*]    $.getScript("https://cdn.rawgit.com/google/code-prettify/master/loader/run_prettify.js");
  [*]  } else {
  [*]    $.getScript("https://cdn.rawgit.com/google/code-prettify/master/loader/run_prettify.js?skin=" + skin);
  [*]  }
   
  [*]  // Draw code lines
  [*]  if (linenums && linenums_all) {
  [*]    $('head').append('<style type="text/css">li.L0,li.L1,li.L2,li.L3,li.L5,li.L6,li.L7,li.L8,li.L9{list-style-type: decimal !important;}');
  [*]  }
   
  [*]  $.each(languages, function(tag, value) {
  [*]    var code_tag = 'code';
  [*]    if (version == 0) { code_tag = '.cont_code' };
  [*]    $('table.code-' + tag + ' ' + code_tag).each(function(i, block) {
  [*]      // Set starting line
  [*]      var l = '1';
  [*]      var td = $(block).parents('td').attr('id');
  [*]      if (td) { l = td.match(/line--(\d*)/)[1]; }
  [*]      // Print the code
  [*]      $(block).wrapInner('<pre class="prettyprint ' + (linenums ? 'linenums:' + l + ' ' : '')+ 'lang-' + tag + '" />');
  [*]      // Set table width to 100% of the post (bugfix)
  [*]      $('head').append('<style type="text/css">table.code-' + tag + '{width: 100%;}');
  [*]      if (version == 0) { $('head').append('<style type="text/css">dl.codebox{width: 100%;}'); }
  [*]      // Set the code padding to 0 (bugfix)
  [*]      $('head').append('<style type="text/css">pre.prettyprint{ margin: 0; }');
  [*]      // Change "Code:" by the name of the current code language
  [*]      var dt = $(block).parents('dl.codebox')[0].firstChild;
  [*]      if (version == 0) {
  [*]        dt.innerHTML = '<dt><span class="genmed"><b>' + value + ':</b></span></dt>'
  [*]      } else {
  [*]        dt.innerHTML = value + ':';
  [*]      }
  [*]    });
  [*]  });
   
  [*]  // Set new BBCode icon
  [*]  if (!$.sceditor) return;
  [*]  $('head').append($('<style>', {
  [*]      text: '.sceditor-button-codepretty div{background-image:url(https://i.servimg.com/u/f62/19/86/96/38/code_i10.png)!important}'
  [*]  }));
   
  [*]  $.sceditor.command.set('codepretty', {
  [*]    dropDown : function(editor, caller, callback) {
  [*]      // Create code select
  [*]      var a = document.createElement('DIV'), b = document.createElement('SELECT');
  [*]      a.innerHTML = '<label unselectable="on">' + lang.code + '</label>';
  [*]      for (var i in languages) {
  [*]        var o = document.createElement('OPTION');
  [*]        o.value = i;
  [*]        o.innerHTML = languages[i];
  [*]        b.append(o);
  [*]      }
  [*]      b.style.width = "100%";
  [*]      b.style.marginBottom = "8px";
  [*]      a.append(b);
  [*]      editor.createDropDown(caller, 'codepretty', a);
  [*]      // Create line number input
  [*]      var c = document.createElement('DIV');
  [*]      if (linenums) {
  [*]        c.innerHTML = '<label unselectable="on">' + lang.line + '</label>';
  [*]        var i = document.createElement('INPUT');
  [*]        i.type = "text";
  [*]        i.defaultValue = "1";
  [*]        c.append(i);
  [*]      }
  [*]      a.append(c);
  [*]      // Create insert button
  [*]      var d = document.createElement('DIV');
  [*]      d.innerHTML = '<input type="button" class="button" value="' + lang.insert + '">';
  [*]      d.onclick = function() {
  [*]        var code = $(b)[0].value, line = '1';
  [*]        if (linenums) { line = $(i)[0].value; if (line == '' || line < 1) { line = '1' }; }
  [*]        callback(code, line);
  [*]        editor.closeDropDown(true);
  [*]        return false;
  [*]      };
  [*]      a.append(d);
  [*]    },
  [*]    // wysiwyg
  [*]    exec : function(caller) {
  [*]      var editor = this;
  [*]      $.sceditor.command.get('codepretty').dropDown(editor, caller, function(code, line) {
  [*]        if (parseInt(line) > 1) {
  [*]          editor.insert('
  الكود:
  ',
  [*]                        '
  [*]', true, true, true);

  [*]        } else {
  [*]          editor.insert('
  الكود:
  ',
  [*]                        '
  [*]', true, true, true);

  [*]        }
  [*]      });
  [*]    },
   
  [*]    // source
  [*]    txtExec : function(caller) {
  [*]      var editor = this;
  [*]      $.sceditor.command.get('codepretty').dropDown(editor, caller, function(code, line) {
  [*]        if (parseInt(line) > 1) {
  [*]          editor.insert('
  الكود:
  ',
  [*]                        '
  [*]', true, true, true);

  [*]        } else {
  [*]          editor.insert('
  الكود:
  ',
  [*]                        '
  [*]', true, true, true);

  [*]        }
  [*]      });
  [*]    },
  [*]    tooltip : lang.tooltip;
  [*]  });
  [*]  toolbar = toolbar.replace(/code,/,'code,codepretty,'); // add the button to the toolbar
  [*]});
  [/list]


  29.07.2018
  الكود:
  /*
  * -- Code Highlight Select --
  * Version: 1.0 EN (2018-03-15)
  * Author: Wecoc
  * Description: New BBCode to insert codes by lang
  * Info: https://github.com/google/code-prettify
  */
   
  $(function() {
   
    /*--------------------- CONFIGURATION ---------------------*/
   
    // Define your version.
    // 0: phpBB2, 1: phpBB3, 2: punBB, 3: Invision, 4: modernBB
    var version = 1,
   
    // Set the skin for your printed code, these are the available skins:
    //       default, desert, sunburst, sons-of-obsidian, doxy
    // Or you can make your custom skin using CSS.
    // For more info: https://rawgit.com/google/code-prettify/master/styles/index.html
   
    skin = "default",
   
    // Display line numbers
    linenums = true,
   
    // Display all line numbers, or only 5, 10, 15...
    linenums_all = true,
   
    // Set here the texts to be displayed
    lang = {
      code:    "Code",
      line:    "Start line (optional)",
      insert:    "insert",
      tooltip:    "Pretty Code"
    },
   
    /* Here you define the languages you want to be selected in your forum,
    I setted all by default, just delete the ones you don't need.
    The first column is the hljs value (please don't change), the second is the
    name it will be displayed in the forum (you can change it if you want) */
    languages = {
      "apollo":   "Apollo",
      "bsh":    "Bash",
      "basic":   "Basic",
      "c":    "C",
      "cc":    "CC",
      "clj":   "Clojure",
      "cpp":    "CPP",
      "cs":    "CS",
      "csh":   "CSH",
      "css":    "CSS",
      "cv":   "CV",
      "cyc":   "CYC",
      "dart":   "Dart",
      "erlang":   "Erlang",
      "go":   "Go",
      "hs":   "Haskell",
      "htm":   "HTM",
      "html":   "HTML",
      "java":   "Java",
      "js":   "JavaScript",
      "tex":   "LaTeX",
      "lasso":   "Lasso",
      "llvm":   "LLVM",
      "logtalk":   "Logtalk",
      "lua":   "Lua",
      "m":   "Makefile",
      "matlab":   "MATLAB",
      "mumps":   "Mumps",
      "mxml":   "MXML",
      "n":   "Nemerle",
      "pascal":   "Pascal",
      "perl":   "Perl",
      "pl":   "PL",
      "pm":   "PM",
      "py":   "Python",
      "r":   "R",
      "rd":   "RD",
      "rb":   "Ruby",
      "rust":   "Rust",
      "scala":   "Scala",
      "lisp":   "Scheme",
      "sh":   "SH",
      "ml":   "SML",
      "sql":   "SQL",
      "swift":   "Swift",
      "tcl":   "TCL",
      "vb":   "Visual Basic",
      "vhdl":   "VHDL",
      "wiki":   "Wiki",
      "xhtml":   "XHTML",
      "xml":   "XML",
      "xq":   "XQ",
      "xsl":   "XSL",
      "yaml":   "YAML"
    };
   
    /*------------------ END OF CONFIGURATION ------------------*/
   
    // Load the Prettify script
    if (skin == "default" || skin == "") {
      $.getScript("https://cdn.rawgit.com/google/code-prettify/master/loader/run_prettify.js");
    } else {
      $.getScript("https://cdn.rawgit.com/google/code-prettify/master/loader/run_prettify.js?skin=" + skin);
    }
   
    // Draw code lines
    if (linenums && linenums_all) {
      $('head').append('<style type="text/css">li.L0,li.L1,li.L2,li.L3,li.L5,li.L6,li.L7,li.L8,li.L9{list-style-type: decimal !important;}');
    }
   
    $.each(languages, function(tag, value) {
      var code_tag = 'code';
      if (version == 0) { code_tag = '.cont_code' };
      $('table.code-' + tag + ' ' + code_tag).each(function(i, block) {
        // Set starting line
        var l = '1';
        var td = $(block).parents('td').attr('id');
        if (td) { l = td.match(/line--(\d*)/)[1]; }
        // Print the code
        $(block).wrapInner('<pre class="prettyprint ' + (linenums ? 'linenums:' + l + ' ' : '') + 'lang-' + tag + '" />');
        // Set table width to 100% of the post (bugfix)
        $('head').append('<style type="text/css">table.code-' + tag + '{width: 100%;}');
        if (version == 0) { $('head').append('<style type="text/css">dl.codebox{width: 100%;}'); }
        // Set the code padding to 0 (bugfix)
        $('head').append('<style type="text/css">pre.prettyprint{ margin: 0; }');
        // Change "Code:" by the name of the current code language
        var dt = $(block).parents('dl.codebox')[0].firstChild;
        if (version == 0) {
          dt.innerHTML = '<dt><span class="genmed"><b>' + value + ':</b></span></dt>'
        } else {
          dt.innerHTML = value + ':';
        }
      });
    });
   
    // Set new BBCode icon
    if (!$.sceditor) return;
    $('head').append($('<style>', {
        text: '.sceditor-button-codepretty div{background-image:url(https://i62.servimg.com/u/f62/19/86/96/38/code_i10.png)!important}'
    }));
   
    $.sceditor.command.set('codepretty', {
      dropDown : function(editor, caller, callback) {
        // Create code select
        var a = document.createElement('DIV'), b = document.createElement('SELECT');
        a.innerHTML = '<label unselectable="on">' + lang.code + '</label>';
        for (var i in languages) {
          var o = document.createElement('OPTION');
          o.value = i;
          o.innerHTML = languages[i];
          b.append(o);
        }
        b.style.width = "100%";
        b.style.marginBottom = "8px";
        a.append(b);
        editor.createDropDown(caller, 'codepretty', a);
        // Create line number input
        var c = document.createElement('DIV');
        if (linenums) {
          c.innerHTML = '<label unselectable="on">' + lang.line + '</label>';
          var i = document.createElement('INPUT');
          i.type = "text";
          i.defaultValue = "1";
          c.append(i);
        }
        a.append(c);
        // Create insert button
        var d = document.createElement('DIV');
        d.innerHTML = '<input type="button" class="button" value="' + lang.insert + '">';
        d.onclick = function() {
          var code = $(b)[0].value, line = '1';
          if (linenums) { line = $(i)[0].value; if (line == '' || line < 1) { line = '1' }; }
          callback(code, line);
          editor.closeDropDown(true);
          return false;
        };
        a.append(d);
      },
      // wysiwyg
      exec : function(caller) {
        var editor = this;
        $.sceditor.command.get('codepretty').dropDown(editor, caller, function(code, line) {
          if (parseInt(line) > 1) {
            editor.insert('[table class="code-' + code + '"][tr][td id="line--' + line + '"][code]',
                          '[/code][/td][/tr][/table]', true, true, true);
          } else {
            editor.insert('[table class="code-' + code + '"][tr][td][code]',
                          '[/code][/td][/tr][/table]', true, true, true);
          }
        });
      },
   
      // source
      txtExec : function(caller) {
        var editor = this;
        $.sceditor.command.get('codepretty').dropDown(editor, caller, function(code, line) {
          if (parseInt(line) > 1) {
            editor.insert('[table class="code-' + code + '"][tr][td id="line--' + line + '"][code]',
                          '[/code][/td][/tr][/table]', true, true, true);
          } else {
            editor.insert('[table class="code-' + code + '"][tr][td][code]',
                          '[/code][/td][/tr][/table]', true, true, true);
          }
        });
      },
      tooltip : lang.tooltip;
    });
    toolbar = toolbar.replace(/code,/,'code,codepretty,'); // add the button to the toolbar
  });

  29.07.2018

  07:29:46

  table.code-css dt {
   background-color: #bc3934;
   color: #fff;
  }


  avatar
  المدير العام
 •  
 • عدد المساهمات : 132
  نقاط : 269
  السٌّمعَة : 1
  تاريخ التسجيل : 30/01/2015
  العمر : 28
  معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضوhttp://technology.sudanforums.net

  رد: [JAVASCRIPT] Envoyer un forum de test de données

  في الإثنين يوليو 30, 2018 3:50 am
  Merci de répondre à ce sujet Wehba


  avatar
  المدير العام
 •  
 • عدد المساهمات : 132
  نقاط : 269
  السٌّمعَة : 1
  تاريخ التسجيل : 30/01/2015
  العمر : 28
  معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضوhttp://technology.sudanforums.net

  رد: [JAVASCRIPT] Envoyer un forum de test de données

  في الإثنين يوليو 30, 2018 8:19 am
  Merci de répondre à ce sujet


  avatar
  المدير العام
 •  
 • عدد المساهمات : 132
  نقاط : 269
  السٌّمعَة : 1
  تاريخ التسجيل : 30/01/2015
  العمر : 28
  معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضوhttp://technology.sudanforums.net

  رد: [JAVASCRIPT] Envoyer un forum de test de données

  في الإثنين يوليو 30, 2018 10:52 pm
  Bonjour, j'ai mis le code à sa place et je m'assure que la façon dont il est affiché ne fonctionne pas encore
  Je ne sais pas vraiment où le problème n'est pas affiché mais vous pouvez l'essayer ici sur le forum de test pour regarder

  wehba


  الرجوع الى أعلى الصفحة
  صلاحيات هذا المنتدى:
  لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى