اختار الالوان

  • اختار مودك


شاطر
اذهب الى الأسفل
avatar
المدير العام
عدد المساهمات : 131
نقاط : 268
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 30/01/2015
العمر : 27
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضوhttp://technology.sudanforums.net

[JAVASCRIPT] Envoyer un forum de test de données

في الجمعة يوليو 27, 2018 8:04 pm
uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui


avatar
المدير العام
عدد المساهمات : 131
نقاط : 268
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 30/01/2015
العمر : 27
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضوhttp://technology.sudanforums.net

[تصميم] مرحبا

في السبت يوليو 28, 2018 8:32 am
[list=linenums]
[*]/*
[*]* -- Code Highlight Select --
[*]* Version: 1.0 EN (2018-03-15)
[*]* Author: Wecoc
[*]* Description: New BBCode to insert codes by lang
[*]* Info: https://github.com/google/code-prettify
[*]*/
 
[*]$(function() {
 
[*]  /*--------------------- CONFIGURATION ---------------------*/
 
[*]  // Define your version.
[*]  // 0: phpBB2, 1: phpBB3, 2: punBB, 3: Invision, 4: modernBB
[*]  var version = 1,
 
[*]  // Set the skin for your printed code, these are the available skins:
[*]  //       default, desert, sunburst, sons-of-obsidian, doxy
[*]  // Or you can make your custom skin using CSS.
[*]  // For more info: https://rawgit.com/google/code-prettify/master/styles/index.html
 
[*]  skin = "default",
 
[*]  // Display line numbers
[*]  linenums = true,
 
[*]  // Display all line numbers, or only 5, 10, 15...
[*]  linenums_all = true,
 
[*]  // Set here the texts to be displayed
[*]  lang = {
[*]    code:    "Code",
[*]    line:    "Start line (optional)",
[*]    insert:    "insert",
[*]    tooltip:    "Pretty Code"
[*]  },
 
[*]  /* Here you define the languages you want to be selected in your forum,
[*]  I setted all by default, just delete the ones you don't need.
[*]  The first column is the hljs value (please don't change), the second is the
[*]  name it will be displayed in the forum (you can change it if you want) */
[*]  languages = {
[*]    "apollo":   "Apollo",
[*]    "bsh":    "Bash",
[*]    "basic":   "Basic",
[*]    "c":    "C",
[*]    "cc":    "CC",
[*]    "clj":   "Clojure",
[*]    "cpp":    "CPP",
[*]    "cs":    "CS",
[*]    "csh":   "CSH",
[*]    "css":    "CSS",
[*]    "cv":   "CV",
[*]    "cyc":   "CYC",
[*]    "dart":   "Dart",
[*]    "erlang":   "Erlang",
[*]    "go":   "Go",
[*]    "hs":   "Haskell",
[*]    "htm":   "HTM",
[*]    "html":   "HTML",
[*]    "java":   "Java",
[*]    "js":   "JavaScript",
[*]    "tex":   "LaTeX",
[*]    "lasso":   "Lasso",
[*]    "llvm":   "LLVM",
[*]    "logtalk":   "Logtalk",
[*]    "lua":   "Lua",
[*]    "m":   "Makefile",
[*]    "matlab":   "MATLAB",
[*]    "mumps":   "Mumps",
[*]    "mxml":   "MXML",
[*]    "n":   "Nemerle",
[*]    "pascal":   "Pascal",
[*]    "perl":   "Perl",
[*]    "pl":   "PL",
[*]    "pm":   "PM",
[*]    "py":   "Python",
[*]    "r":   "R",
[*]    "rd":   "RD",
[*]    "rb":   "Ruby",
[*]    "rust":   "Rust",
[*]    "scala":   "Scala",
[*]    "lisp":   "Scheme",
[*]    "sh":   "SH",
[*]    "ml":   "SML",
[*]    "sql":   "SQL",
[*]    "swift":   "Swift",
[*]    "tcl":   "TCL",
[*]    "vb":   "Visual Basic",
[*]    "vhdl":   "VHDL",
[*]    "wiki":   "Wiki",
[*]    "xhtml":   "XHTML",
[*]    "xml":   "XML",
[*]    "xq":   "XQ",
[*]    "xsl":   "XSL",
[*]    "yaml":   "YAML"
[*]  };
 
[*]  /*------------------ END OF CONFIGURATION ------------------*/
 
[*]  // Load the Prettify script
[*]  if (skin == "default" || skin == "") {
[*]    $.getScript("https://cdn.rawgit.com/google/code-prettify/master/loader/run_prettify.js");
[*]  } else {
[*]    $.getScript("https://cdn.rawgit.com/google/code-prettify/master/loader/run_prettify.js?skin=" + skin);
[*]  }
 
[*]  // Draw code lines
[*]  if (linenums && linenums_all) {
[*]    $('head').append('<style type="text/css">li.L0,li.L1,li.L2,li.L3,li.L5,li.L6,li.L7,li.L8,li.L9{list-style-type: decimal !important;}');
[*]  }
 
[*]  $.each(languages, function(tag, value) {
[*]    var code_tag = 'code';
[*]    if (version == 0) { code_tag = '.cont_code' };
[*]    $('table.code-' + tag + ' ' + code_tag).each(function(i, block) {
[*]      // Set starting line
[*]      var l = '1';
[*]      var td = $(block).parents('td').attr('id');
[*]      if (td) { l = td.match(/line--(\d*)/)[1]; }
[*]      // Print the code
[*]      $(block).wrapInner('<pre class="prettyprint ' + (linenums ? 'linenums:' + l + ' ' : '')+ 'lang-' + tag + '" />');
[*]      // Set table width to 100% of the post (bugfix)
[*]      $('head').append('<style type="text/css">table.code-' + tag + '{width: 100%;}');
[*]      if (version == 0) { $('head').append('<style type="text/css">dl.codebox{width: 100%;}'); }
[*]      // Set the code padding to 0 (bugfix)
[*]      $('head').append('<style type="text/css">pre.prettyprint{ margin: 0; }');
[*]      // Change "Code:" by the name of the current code language
[*]      var dt = $(block).parents('dl.codebox')[0].firstChild;
[*]      if (version == 0) {
[*]        dt.innerHTML = '<dt><span class="genmed"><b>' + value + ':</b></span></dt>'
[*]      } else {
[*]        dt.innerHTML = value + ':';
[*]      }
[*]    });
[*]  });
 
[*]  // Set new BBCode icon
[*]  if (!$.sceditor) return;
[*]  $('head').append($('<style>', {
[*]      text: '.sceditor-button-codepretty div{background-image:url(https://i62.servimg.com/u/f62/19/86/96/38/code_i10.png)!important}'
[*]  }));
 
[*]  $.sceditor.command.set('codepretty', {
[*]    dropDown : function(editor, caller, callback) {
[*]      // Create code select
[*]      var a = document.createElement('DIV'), b = document.createElement('SELECT');
[*]      a.innerHTML = '<label unselectable="on">' + lang.code + '</label>';
[*]      for (var i in languages) {
[*]        var o = document.createElement('OPTION');
[*]        o.value = i;
[*]        o.innerHTML = languages[i];
[*]        b.append(o);
[*]      }
[*]      b.style.width = "100%";
[*]      b.style.marginBottom = "8px";
[*]      a.append(b);
[*]      editor.createDropDown(caller, 'codepretty', a);
[*]      // Create line number input
[*]      var c = document.createElement('DIV');
[*]      if (linenums) {
[*]        c.innerHTML = '<label unselectable="on">' + lang.line + '</label>';
[*]        var i = document.createElement('INPUT');
[*]        i.type = "text";
[*]        i.defaultValue = "1";
[*]        c.append(i);
[*]      }
[*]      a.append(c);
[*]      // Create insert button
[*]      var d = document.createElement('DIV');
[*]      d.innerHTML = '<input type="button" class="button" value="' + lang.insert + '">';
[*]      d.onclick = function() {
[*]        var code = $(b)[0].value, line = '1';
[*]        if (linenums) { line = $(i)[0].value; if (line == '' || line < 1) { line = '1' }; }
[*]        callback(code, line);
[*]        editor.closeDropDown(true);
[*]        return false;
[*]      };
[*]      a.append(d);
[*]    },
[*]    // wysiwyg
[*]    exec : function(caller) {
[*]      var editor = this;
[*]      $.sceditor.command.get('codepretty').dropDown(editor, caller, function(code, line) {
[*]        if (parseInt(line) > 1) {
[*]          editor.insert('
الكود:
',
[*]                        '
[*]', true, true, true);

[*]        } else {
[*]          editor.insert('
الكود:
',
[*]                        '
[*]', true, true, true);

[*]        }
[*]      });
[*]    },
 
[*]    // source
[*]    txtExec : function(caller) {
[*]      var editor = this;
[*]      $.sceditor.command.get('codepretty').dropDown(editor, caller, function(code, line) {
[*]        if (parseInt(line) > 1) {
[*]          editor.insert('
الكود:
',
[*]                        '
[*]', true, true, true);

[*]        } else {
[*]          editor.insert('
الكود:
',
[*]                        '
[*]', true, true, true);

[*]        }
[*]      });
[*]    },
[*]    tooltip : lang.tooltip;
[*]  });
[*]  toolbar = toolbar.replace(/code,/,'code,codepretty,'); // add the button to the toolbar
[*]});
[/list]


29.07.2018
الكود:
/*
* -- Code Highlight Select --
* Version: 1.0 EN (2018-03-15)
* Author: Wecoc
* Description: New BBCode to insert codes by lang
* Info: https://github.com/google/code-prettify
*/
 
$(function() {
 
  /*--------------------- CONFIGURATION ---------------------*/
 
  // Define your version.
  // 0: phpBB2, 1: phpBB3, 2: punBB, 3: Invision, 4: modernBB
  var version = 1,
 
  // Set the skin for your printed code, these are the available skins:
  //       default, desert, sunburst, sons-of-obsidian, doxy
  // Or you can make your custom skin using CSS.
  // For more info: https://rawgit.com/google/code-prettify/master/styles/index.html
 
  skin = "default",
 
  // Display line numbers
  linenums = true,
 
  // Display all line numbers, or only 5, 10, 15...
  linenums_all = true,
 
  // Set here the texts to be displayed
  lang = {
    code:    "Code",
    line:    "Start line (optional)",
    insert:    "insert",
    tooltip:    "Pretty Code"
  },
 
  /* Here you define the languages you want to be selected in your forum,
  I setted all by default, just delete the ones you don't need.
  The first column is the hljs value (please don't change), the second is the
  name it will be displayed in the forum (you can change it if you want) */
  languages = {
    "apollo":   "Apollo",
    "bsh":    "Bash",
    "basic":   "Basic",
    "c":    "C",
    "cc":    "CC",
    "clj":   "Clojure",
    "cpp":    "CPP",
    "cs":    "CS",
    "csh":   "CSH",
    "css":    "CSS",
    "cv":   "CV",
    "cyc":   "CYC",
    "dart":   "Dart",
    "erlang":   "Erlang",
    "go":   "Go",
    "hs":   "Haskell",
    "htm":   "HTM",
    "html":   "HTML",
    "java":   "Java",
    "js":   "JavaScript",
    "tex":   "LaTeX",
    "lasso":   "Lasso",
    "llvm":   "LLVM",
    "logtalk":   "Logtalk",
    "lua":   "Lua",
    "m":   "Makefile",
    "matlab":   "MATLAB",
    "mumps":   "Mumps",
    "mxml":   "MXML",
    "n":   "Nemerle",
    "pascal":   "Pascal",
    "perl":   "Perl",
    "pl":   "PL",
    "pm":   "PM",
    "py":   "Python",
    "r":   "R",
    "rd":   "RD",
    "rb":   "Ruby",
    "rust":   "Rust",
    "scala":   "Scala",
    "lisp":   "Scheme",
    "sh":   "SH",
    "ml":   "SML",
    "sql":   "SQL",
    "swift":   "Swift",
    "tcl":   "TCL",
    "vb":   "Visual Basic",
    "vhdl":   "VHDL",
    "wiki":   "Wiki",
    "xhtml":   "XHTML",
    "xml":   "XML",
    "xq":   "XQ",
    "xsl":   "XSL",
    "yaml":   "YAML"
  };
 
  /*------------------ END OF CONFIGURATION ------------------*/
 
  // Load the Prettify script
  if (skin == "default" || skin == "") {
    $.getScript("https://cdn.rawgit.com/google/code-prettify/master/loader/run_prettify.js");
  } else {
    $.getScript("https://cdn.rawgit.com/google/code-prettify/master/loader/run_prettify.js?skin=" + skin);
  }
 
  // Draw code lines
  if (linenums && linenums_all) {
    $('head').append('<style type="text/css">li.L0,li.L1,li.L2,li.L3,li.L5,li.L6,li.L7,li.L8,li.L9{list-style-type: decimal !important;}');
  }
 
  $.each(languages, function(tag, value) {
    var code_tag = 'code';
    if (version == 0) { code_tag = '.cont_code' };
    $('table.code-' + tag + ' ' + code_tag).each(function(i, block) {
      // Set starting line
      var l = '1';
      var td = $(block).parents('td').attr('id');
      if (td) { l = td.match(/line--(\d*)/)[1]; }
      // Print the code
      $(block).wrapInner('<pre class="prettyprint ' + (linenums ? 'linenums:' + l + ' ' : '') + 'lang-' + tag + '" />');
      // Set table width to 100% of the post (bugfix)
      $('head').append('<style type="text/css">table.code-' + tag + '{width: 100%;}');
      if (version == 0) { $('head').append('<style type="text/css">dl.codebox{width: 100%;}'); }
      // Set the code padding to 0 (bugfix)
      $('head').append('<style type="text/css">pre.prettyprint{ margin: 0; }');
      // Change "Code:" by the name of the current code language
      var dt = $(block).parents('dl.codebox')[0].firstChild;
      if (version == 0) {
        dt.innerHTML = '<dt><span class="genmed"><b>' + value + ':</b></span></dt>'
      } else {
        dt.innerHTML = value + ':';
      }
    });
  });
 
  // Set new BBCode icon
  if (!$.sceditor) return;
  $('head').append($('<style>', {
      text: '.sceditor-button-codepretty div{background-image:url(https://i62.servimg.com/u/f62/19/86/96/38/code_i10.png)!important}'
  }));
 
  $.sceditor.command.set('codepretty', {
    dropDown : function(editor, caller, callback) {
      // Create code select
      var a = document.createElement('DIV'), b = document.createElement('SELECT');
      a.innerHTML = '<label unselectable="on">' + lang.code + '</label>';
      for (var i in languages) {
        var o = document.createElement('OPTION');
        o.value = i;
        o.innerHTML = languages[i];
        b.append(o);
      }
      b.style.width = "100%";
      b.style.marginBottom = "8px";
      a.append(b);
      editor.createDropDown(caller, 'codepretty', a);
      // Create line number input
      var c = document.createElement('DIV');
      if (linenums) {
        c.innerHTML = '<label unselectable="on">' + lang.line + '</label>';
        var i = document.createElement('INPUT');
        i.type = "text";
        i.defaultValue = "1";
        c.append(i);
      }
      a.append(c);
      // Create insert button
      var d = document.createElement('DIV');
      d.innerHTML = '<input type="button" class="button" value="' + lang.insert + '">';
      d.onclick = function() {
        var code = $(b)[0].value, line = '1';
        if (linenums) { line = $(i)[0].value; if (line == '' || line < 1) { line = '1' }; }
        callback(code, line);
        editor.closeDropDown(true);
        return false;
      };
      a.append(d);
    },
    // wysiwyg
    exec : function(caller) {
      var editor = this;
      $.sceditor.command.get('codepretty').dropDown(editor, caller, function(code, line) {
        if (parseInt(line) > 1) {
          editor.insert('[table class="code-' + code + '"][tr][td id="line--' + line + '"][code]',
                        '[/code][/td][/tr][/table]', true, true, true);
        } else {
          editor.insert('[table class="code-' + code + '"][tr][td][code]',
                        '[/code][/td][/tr][/table]', true, true, true);
        }
      });
    },
 
    // source
    txtExec : function(caller) {
      var editor = this;
      $.sceditor.command.get('codepretty').dropDown(editor, caller, function(code, line) {
        if (parseInt(line) > 1) {
          editor.insert('[table class="code-' + code + '"][tr][td id="line--' + line + '"][code]',
                        '[/code][/td][/tr][/table]', true, true, true);
        } else {
          editor.insert('[table class="code-' + code + '"][tr][td][code]',
                        '[/code][/td][/tr][/table]', true, true, true);
        }
      });
    },
    tooltip : lang.tooltip;
  });
  toolbar = toolbar.replace(/code,/,'code,codepretty,'); // add the button to the toolbar
});

29.07.2018

07:29:46

table.code-css dt {
 background-color: #bc3934;
 color: #fff;
}


avatar
المدير العام
عدد المساهمات : 131
نقاط : 268
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 30/01/2015
العمر : 27
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضوhttp://technology.sudanforums.net

رد: [JAVASCRIPT] Envoyer un forum de test de données

في الإثنين يوليو 30, 2018 3:50 am
Merci de répondre à ce sujet Wehba


avatar
المدير العام
عدد المساهمات : 131
نقاط : 268
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 30/01/2015
العمر : 27
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضوhttp://technology.sudanforums.net

رد: [JAVASCRIPT] Envoyer un forum de test de données

في الإثنين يوليو 30, 2018 8:19 am
Merci de répondre à ce sujet


avatar
المدير العام
عدد المساهمات : 131
نقاط : 268
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 30/01/2015
العمر : 27
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضوhttp://technology.sudanforums.net

رد: [JAVASCRIPT] Envoyer un forum de test de données

في الإثنين يوليو 30, 2018 10:52 pm
Bonjour, j'ai mis le code à sa place et je m'assure que la façon dont il est affiché ne fonctionne pas encore
Je ne sais pas vraiment où le problème n'est pas affiché mais vous pouvez l'essayer ici sur le forum de test pour regarder

wehba


الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى